Ivegor Multi Putty - Gebruiksaanwijzing

Product Twee-componenten vul-, hecht-, afdichting- en coatingmiddel op epoxy basis zonder oplosmiddelen
Verpakkingen 0,5 kg, 1 kg, 2 kg, 10 kg en 50 kg
Mengverhouding gelijke delen basiscomponent en harder
Soortelijk gewicht 1,6 kg / ltr.
Hittebestendigheid ca. 200 º C
Opbrengst 1,6 kg / m 2 bij laagdikte van 1 mm

Pot-life
(tijd tussen voorbereiding en verwerking)

15 tot 20 minuten bij 20 º C
Volledige uitharding 4 tot 6 dagen bij 15 tot 20 º C
Mechanisch belastbaar na 24 uur


Opmerkingen

De kleuren geel voor de basiscomponent en blauw voor de harder hebben enkel tot doel de twee componenten te kunnen onderscheiden. Daarnaast geven de kleuren bij samenvoeging een egaal groene kleur, die aangeeft dat de juiste samenstelling is bereikt.

Wij adviseren het product niet te gebruiken in situaties waarbij het in contact kan komen met water voor menselijke consumptie.

Voorbereiding

De te behandelen oppervlakken moeten eerst schoongemaakt worden en vrijgemaakt van roest, vet, oude verfresten, etc. Schuren met schuurpapier of door zandstralen verbetert de aanhechting.

Gebruik bij het kneden geen verdunners of oplosmiddelen.

Kneed de gele basiscomponent en de blauwe harder tot een egaal groene substantie. Draag hierbij rubberhandschoenen. Vul een emmer gedeeltelijk met water. Gebruik bij het aanmaken en verwerken altijd voldoende water. Dit vergemakkelijkt het kneden en voorkomt dat het product aan uw handen blijft kleven. Het gebruik van water heeft hierbij geen invloed op het product. U kunt dus zo vaak als nodig uw handen opnieuw nat maken.

Kneed alleen die hoeveelheid die u in korte tijd zult aanbrengen. Dit vanwege het feit dat de uitharding direct begint, waardoor bij kamertemperatuur het mengsel binnen 20 tot 60 minuten onverwerkbaar wordt. Warmte versnelt de uitharding. Koude vertraagt de uitharding.

Verwerking

- Draag ook bij de verwerking vochtige rubberhandschoenen

- Het product kan zowel op droge als natte oppervlakken worden aangebracht

- Bij staande delen bovenaan starten met aanbrengen

- Breng het product aan per gebied en druk het aan waar nodig om de aanhechting te verhogen. Bij normale toepassingen is de ideale laagdikte 3 – 6 mm. Na het aanbrengen met vochtige handen of handschoenen wrijven om een gladde afwerking te verkrijgen

- Na het gebruik uw handen schoonmaken met water en zeep voordat het product in uw handen uithardt. Ongebruikt materiaal kunt u bij het afval deponeren.

Houdbaarheid

Zowel de gele als blauwe component zijn in principe onbeperkt houdbaar wanneer u de verpakking goed afsluit. Bewaar het product buiten het bereik van kinderen.

Terug naar de bovenkant van de website