Ivegor Multi Putty - Productinfo

Al 40 jaar een waardevolle en betrouwbare hulp bij het verrichten van reparaties en onderhoud en het oplossen van problemen. Ivegor Multi Putty wordt gebruikt in de industrie, op schepen, bij installatiewerk en in de bouw.

Ivegor Multi Putty is een interessant product vanwege de uitgebreide toepassingmogelijk-heden; het kan worden toegepast op of tussen bijna alle materialen, zoals: ijzer, lichte metalen, hout, PVC, glas, etc. Bijzonder is dat het bovendien toepasbaar is in zowel zoet als zout water. Met Ivegor Multi Putty heeft u één vervanger voor de vele soortgelijke producten , die vaak slechts op één materiaal bruikbaar zijn.

Ivegor Multi Putty kenmerkt zich door een uitstekende aanhechting en weerstand . Het wordt niet aangetast door oplosmiddelen, vetten en corrosieve middelen. Voorbereiding en aanbrengen zijn zeer eenvoudig
De gele en blauwe component worden samen groen. Zo is eenvoudig te bepalen wanneer Ivegor Multi Putty klaar is voor verwerking. Na het uitharden kunt u het schuren en verven.

Wie gebruiken Ivegor Multi Putty:

•  Duikers
•  Bergers
•  (Natte) aannemers
•  Scheepsreparateurs
•  Baggerbedrijven
•  Scheepvaartbedrijven
•  Vissers
•  Loodgieters en installateurs
•  Jachthavenbedrijven
•  Garages
•  Watersporters
•  Dakdekkers

Ivegor Multi Putty is een Spaans product. Op alle vaartuigen van de Spaanse marine en bijna alle Spaanse vissersschepen wordt het gebruikt voor reparaties, onderhoud en het snel en adequaat oplossen van problemen. De grote Nederlandse bergers, die het in de wandelgangen meestal aanduiden als Putty-Putty, gebruiken het wereldwijd. Zij gebruiken het bij het uitvoeren van hun vaak bijzondere werkzaamheden, die meestal niet onder de meest ideale omstandigheden plaatsvinden. Ook Nederlandse rederijen zijn meer en meer overtuigd van het grote nut dat Ivegor Multi Putty voor hen heeft.

Waarvoor kunt u Ivegor Multi Putty o.a. gebruiken:

 • lekken in schepen en jachten
 • scheuren en barsten in pijpen en sanitair
 • lekken in zwembaden, kelders en funderingen
 • gescheurde motorblokken
 • kapotte uitlaten (Ivegor Multi Putty is bestand tegen temperaturen tot ca. 200 º C).
 • beschadigde betonconstructies
 • lekken in brandstof- en chemicaliëntanks en –leidingen
 • coaten van leidingen en staalconstructies
 • reparaties van goten
 • afdichten van koppelingen

Voorbeelden van toepassingen van Ivegor Multi Putty:

 • Grote lekken kunt u dichten door platen voor het lek te plaatsen en deze af te stoppen met Ivegor Multi Putty. Hierbij zoveel mogelijk de drukrichting volgen.
 • Scheuren in motorblokken of platen kunt u repareren door aan de beide uiteinden van de scheur een gat te boren, de scheur een klein beetje open te slijpen en daarna de boorgaten en uitgeslepen scheur te vullen.
 • Loodgieters en installateurs gebruiken het wanneer gewerkt wordt in een vochtige omgeving, waarin niet kan worden gesoldeerd.
 • Allerhande kleine reparaties aan boord van zee-, binnenvaart- en vissersschepen. Met een set aan boord repareert u kleine defecten, zodat stilliggen wordt voorkomen.
 • Het coaten van steigers. Duikers brengen het aan, waarbij vooraf tot 1 meter onder het laagste getijdeniveau en 1 meter boven het hoogste niveau de steigerpalen worden voorbewerkt, waarna Ivegor Multi Putty wordt aangebracht. Hiermee wordt corrosie voorkomen.
 • In havens kunnen aan betonnen kades en steigers, waar door de inwerking van zout water het beton defecten vertoond, reparaties worden uitgevoerd.
 • Duikers zijn ‘zware' gebruikers, voor de vele onderwaterwerkzaamheden, zoals lekken dichten, het coaten van constructies, etc.
 • Het coaten van de binnenzijde van pomphuizen.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de vele gebruiksmogelijkheden van Ivegor Multi Putty. Ongetwijfeld is Ivegor Multi Putty ook voor u als professionele gebruiker of doe-het-zelver een uitkomst in veel (nood)situaties.

- testrapport Bureau Veritas blz. 1 (.pdf)
- testrapport Bureau Veritas blz. 2 (.pdf)